Perustason ammattipätevyyskoulutukset

Koulutuksen tarkoituksena on kuljettajien ammatillisten valmiuksien lisääminen, jonka kautta parannetaan liikenteen ja kuljetusten yleistä turvallisuutta.

Ammattipätevyyden saavuttamiseksi uusilta kuljettajilta vaaditaan Perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutus voidaan antaa henkilön iästä riippuen myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia. Järjestämme sekä 140 että 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutusta, niin henkilö- kuin tavaraliikenteeseenkin. Nopetettu perustason koulutus (140h) edellyttää vähintään 21 vuoden ikää.

Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen säädöksien mukaisesti. Henkilöillä, jotka ovat suorittaneet linja-auton tai kuorma-auton ajokortin ennen kyseisiä päivämääriä, on ammattipätevyys kyseiseen luokkaan voimassa ajo-oikeuden kautta (siirtymäsäännös).

Ammattipätevyys voidaan saavuttaa ajo-oikeuden (siirtymäsäännös) tai perustason koulutuksen kautta.

Jos henkilö on saavuttanut ammattipätevyyden koulutuksen kautta, ja haluaa laajentaa ammattipätevyytensä koskemaan myös toista liikennelajia, hänen tarvitsee suorittaa ammattipätevyyden laajennus joka on iästä riippuen 70 tai 35 tunnin koulutus.

Mikäli henkilö on saavuttanut ammattipätevyyden ajo-oikeuden, eli siirtymäsäännöksen kautta, ja haluaa laajentaa ammattipätevyyden toiselle liikennelajille, täytyy hänen suorittaa se perustason koulutuksena (140 tuntia tai 280 tuntia).

Ajo-oikeus ja ammattipätevyys
Suoritettu perustason ammattipätevyyskoulutus vaikuttaa siihen minkä ikäisenä henkilö saa ajaa tietyn ajo-oikeusluokan ajoneuvoa ammattimaisesti. Kuljettajien vähimmäisiät ovat seuraavat:

C/CE 18 v. hankittu 280 h koulutuksella. 21 v. hankittu 140 h koulutuksella.

C1/C1E 18 v. 140 h koulutuksella.