RekryKoulutukset

Kaipaako yrityksesi uusia työntekijöitä? Koulutamme ammattitaidolla uusia kuljetusalan ammattilaisia Suomeen. RekryKoulutuksella saamme nopealla aikataululla ratkaisun henkilöstötarpeeseen, se on myös työnantajalle edullinen vaihtoehto työntekijöiden rekrytointiin. 

Olemme erikoistuneet varsinkin henkilöliikenteen koulutuksiin.

RekryKoulutus järjestetään yhdessä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa ja se räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita. 

Jos teillä on tarve, meillä on ratkaisu! 

Ota yhteyttä asiantuntevaan tiimiimme ja räätälöidään ratkaisu juuri teidän tarpeisiinne.

RekryKoulutuksen kustannukset

RekryKoulutus rahoitetaan pääosin ELY-keskuksen toimesta, työnantajalle jää vain 30 % osuus koulutuksen kustannuksista. Entisestään edullista hintaa laskee työnantajan saama hyöty koulutukseen kuuluvasta työharjoittelusta.  

RekryKoulutuksen kesto

RekryKoulutuksen kesto riippuu halutusta osaamisesta sekä siitä, mitä pätevyyksiä ja kortteja koulutettavat suorittavat. Keskimääräinen RekryKoulutus kestää 3–5 kuukautta. 

RekryKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja, vaan koulutuksessa keskitytään työelämässä tarvittavaan osaamiseen. 

Vaatimukset koulutettaville

Työvoimakoulutuksiin osallistuvilta vaaditaan vähintään 18 vuoden ikää. 

Tavaraliikenteen koulutuksiin valittavilta edellytetään 21 vuoden ikää 140 h perustason opetusvaatimusten mukaisesti ja henkilöliikenteen koulutuksiin vaatimuksena on 23 vuoden ikä. Lisäksi kuljetusalan koulutuksiin osallistuvilla tulee olla B-luokan ajokortti. 

Sopiiko RekryKoulutus teidän yrityksellenne?

RekryKoulutus sopii kaikille henkilö- ja tavaraliikenteen yrityksille, jolla on tarvetta uudelle osaamiselle, kokoluokasta riippumatta. Jos teillä on tarvetta vain yhdelle tai kahdelle uudelle ammattilaiselle voidaan koulutustarpeita yhdistää muiden yritysten kanssa. 

Ota yhteyttä Epic Academyn ammattilaisiin ja selvitetään yhdessä teidän tarpeenne, sekä kuinka me voimme auttaa. 

Referenssit

Olemme kouluttaneet useita kuljettajia ympäri Suomen ja tuottaneet ratkaisuja niin tavara- kuin henkilöliikenteen tarpeisiin. Viimeisimpänä olemme kouluttaneet uusia kuljettajia muun muassa Koskilinjoille.

Kesällä 2022 päättyneiden henkilöliikenteen koulutusten työllistymisprosentti oli 100 %. 

Haluatko, että olemme sinuun yhteydessä?